Inwestowanie: przed nami tydzień pełen wyzwań | Dave Coker

October 24, 2023 0 Comments

Czy są już Państwo gotowi do ucieczki?

“Jeśli inwestorzy gonią za iluzjami, Pan Rynek jest zbyt szczęśliwy, aby ich skorygować …”

Widzieliśmy spadek amerykańskich akcji w ubiegłym tygodniu, ponieważ inwestorzy przedstawili wysokie stopy procentowe, mieszany obraz zysków (niektóre w górę, niektóre w dół) i jasny kierunek polityki pieniężnej (wyższe na dłużej) sprzedane akcje.

S&P 500, 5D, tydzień kończący się 20 października 2023 r., źródło stockcharts, autor

Ale słabość nie ograniczała się wyłącznie do dużych spółek, Russell 2000 (indeks akcji o małej kapitalizacji), a także rynki wschodzące (biorąc pod uwagę ETF EEM) spadły o ponad 1%. To bez wątpienia

W tym tygodniu Siedem wspaniałych akcji spółek technologicznych, które wyraźnie niosły rynki w 2023 roku, mają zaraportować zyski. Konkretnie, Microsoft i Alphabet przedstawią raporty we wtorek, Meta w środę, a Amazon w czwartek. W przyszłym tygodniu Apple przedstawi raporty, a wreszcie Nvidia zaprezentuje swoje wyniki za III kwartał 2023 r. 21 listopada. Jest na co czekać. A może strach jeśli nie zainwestował Pan rozsądnie, lub położyli Państwo znaczną ekspozycję, odkąd na rynku akcji zaczęły pojawiać się pęknięcia od szczytów z 31 lipca, jak widać na poniższym wykresie

Rentowność 10Y, cena S&P 500, od początku roku do 20 października 2023 r., źródło stockcharts, autor

Istnieją dwa krótkoterminowe czynniki wpływające na ceny akcji: po pierwsze, z 17% S&P 500, które do tej pory podały wyniki, zyski po prostu nie są imponujące. W ogóle. Podczas gdy 73% firm raportujących pokonało szacunki zysków, widzimy wynik jest zaledwie o 0,7% lepszy od oczekiwań.Jest to znacznie poniżej średniej z 1, 5 i 10 lat wynoszącej odpowiednio 2,2%, 2,0% i 1,2%. Najwyraźniej sezon wyników za III kwartał rozpoczął się słabo w porównaniu z oczekiwaniami.W tym tygodniu poznamy kolejne

ich zarobki. Kończy się więc czas na to, na co wielu inwestorów wyraźnie liczyło: wzrost zysków w III kwartale, który zapoczątkuje wzrost na giełdzie pod koniec roku. Czasami lepiej jest spojrzeć na matematyków. I