Inwestowanie: przed nami tydzień pełen wyzwań | Dave Coker

October 24, 2023 0 Comments

Czy są już Państwo gotowi do ucieczki? “Jeśli inwestorzy gonią za iluzjami, Pan Rynek jest zbyt szczęśliwy, aby ich skorygować …” Widzieliśmy spadek amerykańskich akcji w ubiegłym tygodniu, ponieważ inwestorzy przedstawili wysokie stopy procentowe, mieszany obraz zysków (niektóre w górę, niektóre w dół) i jasny kierunek polityki pieniężnej (wyższe na dłużej) sprzedane akcje. S&P 500, …